EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

Komunita

Platforma projektu IDEA má slúžiť ako virtuálna komunita

Zapojenie pridružených partnerov prispieva k zvyšovaniu dopadu a hodnoty projektu IDEA. Pridružení partneri majú možnosť sa zviditeľniť prostredníctvom všetkých projektových aktivít (najmä pri šírení informácií), majú skorší prístup k výsledkom projektu a tiež budú uvedení v platforme OER.

Nebojsa Stojcic

Project coordinatorIT Solutions for All

IT Solutions For All is a non-profit organization based in Malaga, Spain, that seeks promoting training on ICT technologies (Information and Communication Technologies) for low-skilled people in order to empower them and let them function comfortably...
Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.