Project Idea

Digitßlna komunikßcia Online komunikßcia pre digitßlne podnikanie


COU_7_SK  

 Title
Digitßlna komunikßcia Online komunikßcia pre digitßlne podnikanie

 Keywords
virtuálny tím, práca na diaľku, tímové úlohy, online schôdza, tech-check, program schôdze,virtuálna technológia,kultúrne predpoklady,kultúrne dimenzie

 Author
Malgrande Solutions

 Languages
English

 Objectives/goals
ÔÇó Ve─Ćte zauj├şmav├ę virtu├ílne sch├┤dze s r├┤znymi t├şmami ÔÇó Komunikujte jasne a otvorene a budujte t├Żm d├┤veru, zodpovednos┼ą a zefekt├şvnite rozhodovanie v r├ímci virtu├ílneho t├şmu ÔÇó Vypracujte efekt├şvne agendy a ─Ćal┼íie n├ístroje na zv├Ż┼íenie kvality va┼íich online sch├┤dz├ş ÔÇó Rie┼íte konflikty a medzikult├║rne komunika─Źn├ę bari├ęry ÔÇó Vysk├║┼íajte si ├║spe┼ín├ę rokovania vyu┼żit├şm elektronick├Żch prostriedkov


 Description
Modul ÔÇ×Digit├ílna komunik├íciaÔÇť je rozdelen├Ż do ┼ítyroch jednotiek, z ktor├Żch ka┼żd├í sa venuje inej k─ż├║─Źovej ot├ízke s├║visiacej s online komunik├íciou ┼ípecifickou pre digit├ílne podnikanie. Prv├í didaktick├í jednotka pribli┼żuje hlavn├ę aspekty riadenia virtu├ílneho t├şmu: definovanie t├şmu, vplyv miesta, kde sa ├║─Źastn├şci sch├┤dze nach├ídzaj├║, na ┼ítrukt├║ru t├şmu, ─Źo s├║ hlavn├ę faktory ├║spechu a ne├║spechu, ako organizova┼ą efekt├şvne virtu├ílne sch├┤dze a ak├ę technol├│gie je mo┼żn├ę pou┼żi┼ą. ÔÇ×Bari├ęry medzikult├║rnej komunik├ícieÔÇť s├║ druhou jednotkou modulu, ktor├í ┼ítudentovi predstavuje hlavn├ę aspekty s├║visiace s ot├ízkou kult├║ry, ktor├í m├┤┼że ovplyvni┼ą sp├┤sob, ak├Żm ─żudia konaj├║ a komunikuj├║ v profesion├ílnom prostred├ş. ┼áes┼ą kult├║rnych dimenzi├ş tak, ako s├║ definovan├ę v Hofstedeho Te├│rii kult├║rnych dimenzi├ş, sa navrhuje ako v├Żchodiskov├Ż bod pre lep┼íie pochopenie faktorov, ktor├ę by mohli vies┼ą ku kult├║rnym probl├ęmom. Namiesto navrhovania univerz├ílnych rie┼íen├ş v┼íak t├íto jednotka podporuje sk├┤r otvoren├Ż a flexibiln├Ż pr├şstup a nab├ída mana┼ż├ęra virtu├ílneho t├şmu k zhroma┼ż─Ćovaniu sp├Ątnej v├Ązby od samotn├Żch ─Źlenov t├şmu a za─Źlenil ju do z├ípiskov a z├íkladn├Żch pravidiel t├şmu. Tretia jednotka nazvan├í ÔÇ×Rie┼íenie konfliktov vo virtu├ílnom prostred├şÔÇť zoznamuje ┼ítudenta so z├íkladn├Żmi typmi konfliktov, ktor├ę m├┤┼żu vznikn├║┼ą pri pr├íci s virtu├ílnymi t├şmami, ich naj─Źastej┼í├şmi pr├ş─Źinami, ┼ít├Żlmi riadenia konfliktov a podrobn├Żm sprievodcom pri rie┼íen├ş t├Żchto konfliktov. Posledn├í jednotka ÔÇô ÔÇ×E-vyjedn├ívanieÔÇť sa venuje z├íkladn├Żm bodom typick├Żm pre vyjedn├ívanie pomocou elektronick├Żch n├ístrojov, poskytuje preh─żad o t├ęme, zoznam kladov a z├íporov a tie┼ż s├║bor praktick├Żch r├íd.

 Contents in bullet points
1. Názov modulu: Digitálna komunikácia. Online komunikácia pre digitálne podnikanie. 1.1 Názov jednotky: Riadenie virtuálnych tímov 1.1.1 Sekcia: Definovanie vášho tímu 1.1.2 Sekcia: Rozmiestnenie členov vášho tímu 1.1.3 Sekcia: Výskum – problémy, s ktorými sú virtuálne tímy najčastejšie konfrontované 1.1.4 Sekcia: Výskum – faktory úspechu ovplyvňujúce virtuálne tímy 1.1.5 Sekcia: Stanovenie „základných pravidiel“ 1.1.6 Sekcia: Formalizácia tímových úloh 1.1.7 Sekcia: Vedenie veľkých online schôdzí 1.1.8 Sekcia: Technológie pre virtuálne tímy 1.2 Názov jednotky: Bariéry medzikultúrnej komunikácie 1.2.1 Sekcia: Pozadie 1.2.2 Sekcia: Kultúrne dimenzie 1.2.3 Sekcia: Prekonávanie bariér medzikultúrnej komunikácie 1.3 Názov jednotky: Riešenie konfliktov vo virtuálnom prostredí 1.3.1 Sekcia: Nie všetky konflikty sú zlé 1.3.2 Sekcia: Hlavné príčiny konfliktov 1.3.3 Sekcia: Pochopenie štýlov riadenia konfliktov 1.3.4 Sekcia: Kroky pri riešení konfliktov 1.3.5 Sekcia: Precvičovanie riešenia konfliktov 1.4 Názov jednotky: E-vyjednávanie 1.4.1 Sekcia: Pozadie 1.4.2 Sekcia: Výhody e-vyjednávania 1.4.3 Sekcia: Nevýhody e-vyjednávania 1.4.4 Sekcia: Praktické tipy pri e-vyjednávaní


 Contents


 Digitálna komunikácia Online komunikácia pre digitálne podnikanie

Digitálna komunikácia Online komunikácia pre digitálne podnikanie


  Ciele

Po ukon─Źení tohto modulu budete vedie┼ą:

- Vies┼ą pútavé virtuálne schôdze s rôznymi tímami

- Komunikova┼ą jasne a otvorene a tým podporova┼ą dôveru, zodpovednos┼ą a efektívne rozhodovanie

- Vypracova┼ą efektívne agendy a ─Ćalšie nástroje na zvýšenie kvality vašich online schôdzí

- Rieši┼ą konflikty a medzikultúrne komunika─Źné bariéry

- Vyskúšate si úspešné rokovania vyu┼żitím elektronických prostriedkov

   Riadenie virtuálnych tímov

V sú─Źasnosti zále┼żí na fyzickej vzdialenosti menej ako kedyko─żvek predtým. Ka┼żdá spolo─Źnos┼ą mô┼że spoji┼ą talentovaných ─żudí zo všetkých kútov sveta vytvorením virtuálnych tímov. Riadenie virtuálneho tímu sa však od štandardnej prezen─Źnej formy práce líši rôznymi spôsobmi a vyzna─Źuje sa dôle┼żitými aspektmi, ktoré budete musie┼ą vzia┼ą do úvahy, ak chcete by┼ą úspešní.  Definovanie vášho tímu

Ako sa formoval váš tím? Bolo vám povolené zvoli┼ą si ─Źlenov tímu alebo ste tím „zdedili“ po predchádzajúcom mana┼żérovi?

Pracujú stále rovnakí ─żudia alebo sa štruktúra tímu mení v závislosti od aktivity/projektu?  Rozmiestnenie členov vášho tímu

 

To mô┼że ma┼ą vplyv na spôsob spolupráce vášho tímu z dôvodu rozdielov v ─Źasových pásmach, kultúrnych problémov, postoja k dlhotrvajúcej práci at─Ć. Pri vytváraní virtuálnych schôdzí alebo aktivít myslite na to, ─Źo je pre ka┼żdého najlepšie. ─îlenovia vášho tímu mô┼żu by┼ą:

- Vä─Źšinou fyzicky na mieste s nieko─żkými vzdialenými pracovníkmi (rozmiestnení lokálne, regionálne, národne, globálne)
- V rámci rovnakého mesta/krajiny/teritória
- V rôznych regiónoch sveta s vysokými rozdielmi v ─Źasových pásmach
- V prípade poslednej situácie nebude v┼żdy mo┼żné nájs┼ą vhodný ─Źas pre všetkých. V takom prípade ─Źasy striedajte, aby ste predišli neustálemu znevýhod┼łovaniu ─Źasti svojho tímu.
Tip: Ak je to mo┼żné, vyu┼żite rozdiel v ─Źasovom pásme vo svoj prospech na získanie produktivity 24 hodín denne, 7 dní v tý┼żdni (napr. ke─Ć ─Źas┼ą tímu z rovnakého ─Źasového pásma mô┼że pracova┼ą nezávisle od ostatných).


  Výskum – problémy, s ktorými sú virtuálne tímy najčastejšie konfrontované

Pod─ża Institute for Leadership Excellence - diskusia o výsledkoch výskumu publikovaných Harvard Business Review - sú hlavnými problémami, ktoré by ste mali rieši┼ą ako prvé, aby ste zaistili efektívne online aktivity, nasledujúce:

· Niektorí z ─Źlenov tímu vykonávajú (tajne) naraz viacero ─Źinností
· Nedostatok pozornosti
· Emocionálna nezaujatos┼ą spôsobená vzdialenos┼ąou
· Nezapájanie sa niektorých ─Źlenov tímu do schôdze             
· Obmedzené mo┼żnosti a následné kroky
 


  Výskum – faktory úspechu ovplyvňujúce virtuálne tímy

Pod─ża štúdie publikovanej ─Źasopisom Forbes (2015) sú to:

- budovanie DÔVERY (ideaálne po─Źiato─Źným osobným stretnutím)

- zabezpe─Źenie JEDNOZNA─îNOSTI (je potrebné by┼ą direktívnejší ako zvy─Źajne)

- ma┼ą víziu (váš prístup zodpovedá celkovej vízii tímu)

 

Vedúci virtuálneho tímu by mal tie┼ż:

- Formalizova┼ą tímové úlohy

- Vytvori┼ą ve─żmi jasný súbor pravidiel o tom, ako sa prijímajú rozhodnutia

- Vytvori┼ą jasne definovaný proces, ktorý zabezpe─Źí, aby všetci ─Źlenovia tímu dosiahli o─Źakávané výsledky

- Propagova┼ą jasnú a otvorenú komunikáciu správne prispôsobenú charakteristikám tímov  Stanovenie „základných pravidiel“

Spolo─Źne rozhodnite a písomnou formou sprístupnite všetkým nasledujúce informácie:

- za─Źiato─Źný a kone─Źný ─Źas pracovného d┼ła pre ka┼żdého

- doba odozvy na e-maily

- aké dlhé budú online stretnutia

- aké dlhé prestávky by mali by┼ą

- preferovaný tón komunikácie (formálnejší alebo uvo─żnenejší)

- kultúrne aspekty (štátne/cirkevné sviatky)

- ako sa robia rozhodnutia

- sledovanie úloh a podávanie správ

- zodpovednos┼ą (napr. ─Źo sa stane, ak niekto neplní pridelené úlohy);

- pravidlá komunikácie  Formalizácia tímových úloh

“Ke─Ć zodpovední všetci, nie je zodpovedný nikto”

Nepriradené úlohy mô┼żete pri práci s virtuálnym tímom ─żahko „zabudnú┼ą“ alebo prehliadnu┼ą. Aj ke─Ć flexibilita rolí je ve─żká, stále musíte jasne definova┼ą, ─Źo musia všetci robi┼ą, ako a kedy (vrátane opakujúcich sa a presných úloh).

Aby ka┼żdý jasne pochopil, ─Źo robi┼ą, nebojte sa v prípade potreby nadmerne komunikova┼ą.

Po diskusii po─Źas schôdze by mali by┼ą informácie k dispozícii aj písomne ÔÇőÔÇőna ─Ćalšie konzultácie (bu─Ć ako zápisnice zo schôdze alebo zavedené ako úlohy v softvéri na riadenie projektu, ktorý pou┼żívate).

   Vedenie veľkých online schôdzí

Krok 1: Definujte ú─Źel stretnutia a vyberte správnu technológiu / softvér

Chcete prednies┼ą prezentáciu?

Bu─Ćte kreatívni a generujte nápady (vyberte si softvér, ktorý vám umo┼żní pou┼żíva┼ą tabu─żu);

Rozhodovanie?

 

Krok 2: Vykonajte technickú kontrolu

- ak pou┼żívate zariadenie alebo softvér po prvýkrát, nacvi─Źte si jeho pou┼żitie pred skuto─Źnou schôdzou

- nechajte aspo┼ł 15 minút pred samotným stretnutím skontrolova┼ą, ─Źi všetko funguje správne (pripojenie na internet, fotoaparáty, mikrofóny…)

 

Krok 3: Distribuujte pozvánky a prihlasovacie údaje

Jasne uve─Ćte dátum a ─Źas stretnutia.

 

Krok 4: Distribuujte program schôdze e-mailom

Do správy, ktorú odošlete, mô┼żete zahrnú┼ą krátke oznámenie o etikete hovoru (všetci majú zapnuté/vypnuté kamery, mikrofóny stlmené, pokia─ż práve nehovoríte, softvér, ktorý mo┼żno bude potrebné vopred nainštalova┼ą at─Ć.). Ka┼żdý bod programu musí by┼ą dostato─Źne jasný, aby si boli všetci vedomí toho, ─Źo budú musie┼ą pripravi┼ą na schôdzu (napr. Ak majú niektorí ─Źlenovia po─Źas schôdze prednáša┼ą). V tejto správe je mo┼żné uvies┼ą / zahrnú┼ą akéko─żvek ─Ćalšie materiály, ktoré by mali by┼ą konzultované pred stretnutím.

 

Krok 5: Pripojte sa v─Źas a povzbu─Ćte  k tomu aj ostatných, aby ste mohli pred za─Źiatkom vyrieši┼ą akýko─żvek potenciálny technický problém a za─Źa┼ą v stanovenom ─Źase

 

Krok 6: Ve─Ćte schôdzu

Sledujte, kto je pripojený a kto chýba

Zhr┼łte základné pravidlá

Stru─Źne predstavte program a ciele stretnutia

Dajte ka┼żdému príle┼żitos┼ą prehovori┼ą

 

Krok 7: Ukon─Źite schôdzu

Ukon─Źite schôdzu v stanovený ─Źas, prípadne skôr

Predneste stru─Źné zrhnutie toho, o ─Źom sa diskutovalo, a pripravte ak─Źný plán

Zašlite všetkým poznámky a ak─Źný plán zo stretnutia v písomnej forme na ─Ćalšiu konzultáciu  Technológie pre virtuálne tímy

To sa netýka iba videokonferencií. Mo┼żno budete musie┼ą vyu┼żi┼ą aj ─Ćalšie nástroje na spoluprácu online, napríklad softvér na správu projektov.

 

Pre virtuálne stretnutia budete potrebova┼ą:

Stabilné pripojenie na internet
Softvér na online konferencie (najbe┼żnejšie pou┼żívané: Zoom, GoToMeeting, Skype, Webex)
Zvuk (slúchadlá, zvuk po─Źíta─Źa alebo telefónu)
Video (webová kamera alebo profesionálnejšie nastavenie v závislosti od ú─Źelu stretnutia)

Ak je to mo┼żné, poskytnite všetkým ─Źlenom tímu vysokokvalitný hardvér (kvalitná webová kamera, mikrofón a slúchadlá).

 

Ak je tím zmiešaný (viac osôb fyzicky na mieste a iba nieko─żko pracovníkov na dia─żku) a ─Źasto sa stretávate, mo┼żno budete chcie┼ą vytvori┼ą videokonferen─Źnú miestnos┼ą so špecifickým vybavením špeciálne navrhnutým na tento ú─Źel.

 

V prípade práce z domu - prediskutujte otázku prostredia. Neporiadok v pozadí mô┼że pôsobi┼ą rušivo a demotivujúco. Uve─Ćte príklad nastavenia pekného pozadia s dobrým osvetlením a zvukom. Samozrejme, mô┼żete tie┼ż len rozmaza┼ą pozadie alebo vytvori┼ą vlastné, virtuálne. To však mô┼że vytvori┼ą ešte neosobnejšiu atmosféru.

 

Ak nechcete nosi┼ą slúchadlá, lavalierové mikrofóny fungujú najlepšie, preto┼że vám umo┼ż┼łujú pohyb bez zmien kvality zvuku. Noste oble─Źenie vhodné pre prácu, aj ke─Ć pracujete z domu.

 

Ak je to mo┼żné, v┼żdy pou┼żívajte profesionálnu/prémiovú verziu softvéru alebo predplatné, o ktorom si myslíte, ┼że pokrýva vaše potreby (bezplatné verzie majú ─Źasto obmedzené funkcie, obmedzený po─Źet osôb alebo obmedzený ─Źas pou┼żívania).

 

Bu─Ćte konzistentní - ─żudia majú radi veci, ktoré im sú u┼ż známe.

Vyberte si softvér, ktorý lepšie vyhovuje potrebám vášho tímu, a dr┼żte sa ho.

Okrem tých, ktoré sa týkajú virtuálnych stretnutí, existujú aj ─Ćalšie nástroje, ktoré mô┼żete pou┼żi┼ą na zvýšenie produktivity svojich virtuálnych tímov.

 

Medzi ne patria:

- softvér na spoluprácu

- softvér na sledovanie cie─żov a hlásenie stavu

- softvér na správu projektov

- správa dokumentov

- komunikácia

 

Avšak aj tu je menej viac a k─żú─Źová je konzistentnos┼ą. V┼żdy sa sna┼żte sa ma┼ą všetko na jednom mieste.Cross-cultural Communication Issues


  Pozadie

Všetci sme rozdielni a vo virtuálnom tíme je ešte pravdepodobnejšie, ┼że budeme konfrontovaní s neo─Źakávanými situáciami, konfliktmi alebo bariérami pochádzajúcimi z kultúrneho pozadia ─Źlenov.

Medzikultúrna komunikácia je ve─żmi rozsiahla oblas┼ą, ktorá vy┼żaduje okrem hlbokých vedomostí aj osobitnú citlivos┼ą a rozlišovanie zo strany vedúceho, ako aj porozumenie a toleranciu od všetkých ─Źlenov tímu.

Dobrým východiskovým bodom na pochopenie toho, ako by to mohlo ma┼ą vplyv na ─Źinnos┼ą vášho virtuálneho tímu, sú kultúrne dimenzie, ako ich definoval Geert Hofstede.

   Kultúrne dimenzie

Pod─ża tejto teórie existuje 6 dimenzií, ktoré definujú kultúru. Tie sa dajú ─żahko prejavi┼ą na spôsobe práce a komunikácie. Tieto dimenzie sú:

 

miera mocenskej vzdialenosti

individualizmus verzus kolektivizmus

miera vyhýbania sa neistote

maskulinita verzus femininita

dlhodobá verzus krátkodobá orientácia

zdr┼żanlivos┼ą verzus pô┼żitkárstvo

 

Zaujímavý nástroj umo┼ż┼łujúci porovnanie šiestich dimenzií v rôznych krajinách navrhnutý spolo─Źnos┼ąou Hofstede Insights nájdete tu.

 

   Prekonávanie bariér medzikultúrnej komunikácie

Zoh─żadnenie bariér pri stanovovaní základných pravidiel pre váš virtuálny tím mô┼że by┼ą ve─żmi prospešné.

 

Nikdy však nemô┼żeme vedie┼ą všetko a ak budeme na teóriu „príliš naviazaní“, mô┼że to vies┼ą k ešte vä─Źšiemu zovšeobec┼łovaniu a stereotypizácii. Navyše, medzi─żudské rozdiely sa dajú zameni┼ą za kultúrne rozdiely. V dnešnej dobe si ─żudia pracujúci vo virtuálnych tímoch viac uvedomujú skuto─Źnos┼ą, ┼że musia by┼ą tolerantní. Zárove┼ł je skvelé a motivujúce, ke─Ć sú všetci úctiví a zdvorilí k hodnotám druhých.

 

Preto je mo┼żno lepšie necha┼ą ─żudí vysvetli┼ą si, ─Źo je pre nich dobré a ─Źo nie. Mô┼żete to uskuto─Źni┼ą hne─Ć po zalo┼żení tímu, pri vytváraní základných pravidiel a vízie tímov. Ak je mo┼żné uskuto─Źni┼ą osobné stretnutie, je to ešte lepšie.

 

Na úvod by ste mohli po┼żiada┼ą všetkých, aby poskytli informácie:

- preferovaný komunika─Źný štýl (formálnejší alebo uvo─żnenejší)

- ich poh─żad na pracovný ─Źas, nad─Źasy at─Ć.

- sviatky, ktoré by nikdy nechceli zmeška┼ą (štátne/nábo┼żenské)

- tolerancia neistoty

- ktoré hodnoty súvisiace s prácou si cenia najviac

Ak je to ten prípad, tak ak:
 
-Zovšeobecnenia a stereotypy/poznámky, ktoré ich najviac otravujú a nemali by by┼ą pou┼żité
 
Malo by ís┼ą o 100% dobrovo─żné zdie─żanie - nikto by nemal by┼ą nútený zdie─ża┼ą alebo hovori┼ą o veciach, o ktorých nechce.


Riešenie konfliktov vo virtuálnom prostredí


  Nie všetky konflikty sú zlé

Bez oh─żadu na to, ako dobre nastavíte pravidlá a naplánujete si schôdzky, vo vašom tíme budete ma┼ą konflikty.

Nie v┼żdy však musia by┼ą konflikty nie─Źo negatívne, v skuto─Źnosti, ak správne zvládnuté, mô┼żu vies┼ą k lepšiemu riešeniu problémov a kreatívnejším riešeniam.

Konflikty s pozitívnymi výsledkami sa týkajú podstaty (ako to máme urobi┼ą?)

Konflikty s negatívnymi výsledkami sa týkajú osobnosti - nevedú k riešeniu („vy v┼żdy ...“, „nikdy“).

   Hlavné príčiny konfliktov

Vo virtuálnom prostredí je neverbálna komunikácia výrazne eliminovaná. To mô┼że bráni┼ą ─żu─Ćom vo vytváraní spojení a budovaní vz┼ąahov.

Ku konfliktom mô┼żu vies┼ą napr. rôzne štýly komunikácie, fakt, ┼że jazyk vyu┼żívaný v rámci tímu/na schôdzi nie je rodným jazykom ─Źlenov tímu ─Źi nedostato─Źná zrozumite─żnos┼ą.

Písomné informácie mô┼żu znie┼ą chladnejšie a neosobnejšie. Nesprávna interpretácia pravidiel, zlá kvalita zvuku alebo iné technické problémy mô┼żu vies┼ą k ešte vä─Źšej frustrácii vedúcej ku konfliktom. Niektorí ─żudia, aj kvôli zlej kvalite osvetlenia alebo nastavenia fotoaparátu, budú na virtuálnych stretnutiach vyzera┼ą inak ako zvy─Źajne.

Vy ako vedúci virtuálneho tímu však musíte by┼ą schopní tieto problémy identifikova┼ą a vyrieši┼ą.

   Pochopenie štýlov riadenia konfliktov

Spolupráca - všetky strany sú zamerané na riešenie - všetky strany vyhrávajú

Kompromis – všetky strany vyhrávajú a nie─Źoho sa vzdávajú

Vyhýbanie sa – konfliktu sa zabráni, potla─Źí sa, nepodniknú sa ┼żiadne kroky k jeho vyriešeniu

Sú┼ąa┼żenie – win/lose

Prispôsobenie sa jedna strana sa vzdá v prospech druhej

Prvé 2 štýly sú najproduktívnejšie, preto┼że sú zamerané na riešenie.

Vyhýbavý štýl je najnebezpe─Źnejší, preto┼że problém sa nikdy nedostane na svetlo, a preto sa nikdy nevyrieši.  Kroky pri riešení konfliktov

Krok 1. Odde─żte problém od osobnosti

„Zdá sa, ┼że problémom, s ktorým sa stretávame, je ...“

 

Krok 2. Identifikujte zhodné názory.

V probléme musia by┼ą ur─Źité body, na ktorých sa strany zhodnú. Uve─Ćte to jasne.

„My / vy obaja / všetci súhlasíme s tým, ┼że ...“

 

Krok 3. Identifikujte rozdielne názory a dôvody

„Rozdiel v našich názoroch je ..“

 

Krok 4. Prejavte empatiu a po─Źúvajte všetky strany

„Chápeme, ┼że sa cítite ...“

Krok 5. Diskutujte pre a proti, Brainstorming mo┼żných riešení

 

Krok 6. Spýtajte sa tímu, v ─Źom vidí riešenie typu „win-win“

 

Krok 7. Ak sa v predchádzajúcom kroku nedosiahne konsenzus, po┼żiadajte skupinu, aby hlasovala za najlepšie riešenie

 

Krok 8. V prípade potreby privolajte tretiu stranu, neutrálnu osobu, ktorá mô┼że prís┼ą s riešením  Precvičovanie riešenia konfliktov

Vy─Źle┼łte si ─Źas na aktivity spojené s budovaním tímu nad rámec be┼żného pracovného ─Źasu. Tím bude pripravený a bude vedie┼ą, ako kona┼ą, ke─Ć dôjde k neo─Źakávanej situácii.

Diskutujte o štýloch, krokoch a pravidlách riadenia konfliktov, aby ste zabránili rušivým konfliktom a plytvaniu energiou.

Zorganizujte cvi─Źné stretnutia na riešenie „virtuálnych“ konfliktov (po┼żiadajte ─Źlenov tímu, aby si predstavili situáciu a ako by ju riešili).

 

 E-vyjednávanie


  Pozadie

E-vyjednávanie alebo elektronické vyjednávanie mo┼żno definova┼ą ako „proces vedenia rokovaní medzi obchodnými partnermi pomocou elektronických nástrojov.“

Týka sa to najmä rokovaní prostredníctvom telefónu, e-mailu, okam┼żitých správ ─Źi videokonferencií, ale aj automatických rokovaní a rozhodovania na základe umelej inteligencie (napr. rokovania bot-─Źlovek alebo bot-bot, dra┼żby, zjednávanie).

Potreba rokova┼ą na dia─żku „bez stola“ sa po─Źas krízy COVID-19 významne zvýšila kvôli sociálnym a cestovným obmedzeniam.

Zatia─ż ─Źo rokovania zalo┼żené na umelej inteligencii sa stále vyvíjajú, elektronické rokovania medzi ─żu─Ćmi nie sú ani lepšie, ani horšie, iba iné ako tradi─Źné osobné rokovania.  Výhody e-vyjednávania

Psychologická vzdialenos┼ą dištanc, špecifická pre vyjednávanie pomocou elektronických prostriedkov, mô┼że by┼ą prospešná pre kreativitu a riešenie problémov, preto┼że poskytuje ─Źas na zamyslenie (najmä v prípade asynchrónnej komunikácie, napr. e-mail).

Niektorí jedinci, ktorí sú zvy─Źajne v spolo─Źnosti iných nekomfortnejší, sa mô┼żu cíti┼ą lepšie a prispie┼ą viac vo virtuálnom prostredí, ─Źo vedie k efektívnejšiemu riešeniu problémov a kreatívnym riešeniam.

E-vyjednávanie je nákladovo a ─Źasovo efektívne, najmä pre vyjednáva─Źov na dlhé vzdialenosti. Zní┼żením cestovných nákladov si strany mô┼żu dovoli┼ą viac stretnutí a viac ú─Źastníkov.