Project Idea

Digitálne zručnosti na budovanie a umiestnenie značky startupov


COU_4_SK  

 Title
Digitálne zručnosti na budovanie a umiestnenie značky startupov

 Keywords
Značka, Hodnota značky, Identita značky, Rozprávanie príbehu značky (Storytelling), Sociálny predaj

 Author
University of Dubrovnik

 Languages
English

 Objectives/goals
Na konci tohto modulu budete vedie┼ą: ÔÇó Definova┼ą zna─Źku, rozpozna┼ą jej prvky a na─Źrtn├║┼ą ├║─Źel zna─Źky ÔÇó Vysvetli┼ą prvky hodnoty zna─Źky ÔÇó Diskutova┼ą o prvkoch identity zna─Źky ÔÇó Identifikova┼ą ├║spe┼ín├Ż sp├┤sob diferenci├ície zna─Źky ÔÇó Kriticky vyhodnoti┼ą obsah zna─Źky a rozpr├ívanie pr├şbehu zna─Źky ÔÇó Rozli┼íova┼ą platformy soci├ílnych m├ędi├ş, ktor├ę organiz├ície pou┼ż├şvaj├║ na pril├íkanie z├íkazn├şkov ÔÇó Vysvetli┼ą a prediskutova┼ą prvky ├║spe┼ínej kampane na soci├ílnych sie┼ąach


 Description
Prv├í didaktick├í jednotka s n├ízvom Budovanie strat├ęgie zna─Źky sa venuje niektor├Żm z├íkladn├Żm pojmom t├Żkaj├║cich sa zna─Źky a jej ├║─Źelu, zav├ídza koncept hodnoty zna─Źky a na─Źrt├íva t├ęmu umiestnenia zna─Źky. Druh├í didaktick├í jednotka s n├ízvom Budovanie identity zna─Źky definuje a poskytuje pr├şklady osved─Źen├Żch postupov t├Żkaj├║cich sa identity zna─Źky, autenticity zna─Źky, diferenci├ície zna─Źky a rozpr├ívania zna─Źiek. Tretia didaktick├í jednotka Soci├ílny predaj definuje komponenty a poskytuje pr├şklady osved─Źen├Żch postupov ├║spe┼ínej kampane na soci├ílnych sie┼ąach.

 Contents in bullet points
1. Názov modulu: Digitálne zručnosti na budovanie a umiestnenie značky startupov 1.1. Názov jednotky: Budovanie stratégie značky Čo je značka? • Definícia • Prvky značky • Šesť kritérií pre výber prvkov značky • Identita značky Účel značky • Definícia • Obchodné výhody účelu značky • Príklady účelu značky Hodnota značky • Definícia • Konkurenčné výhody vysokej hodnoty značky • Povedomie o značke • Asociácia so značkou • Vernosť značke • Vnímaná kvalita Umiestnenie značky • Cieľový trh • Konkurencia značiek • Osobnosť značky • Komunikácia značky 1.2. Názov jednotky: Budovanie identity značky Identita značky • Definícia • Hlavné vlastnosti • Rôzne pohľady na identitu značky Diferenciácia značky • Definícia • Výzvy • Dimenzie diferenciácie Autenticita značky • Definícia • Základy autenticity značky Vizuálna identita • Čo znamená vizuálna identita • Základy vizuálnej identity Značkový obsah • Definícia • Hlavné charakteristiky • Príkladov osvedčených postupov Rozprávanie príbehu značky • Hlavné charakteristiky • Príkladov osvedčených postupov Rozprávanie príbehu značky pre startupy • Definícia • Výhody rozprávania príbehu značky • Kľúčové prvky efektívneho rozprávania príbehu značky 1.3. Názov jednotky: Sociálny predaj • Informačný list o sociálnom predaji • Čo robí kampaň úspešnou na sociálnych sieťach? • Správna platforma pre vaše odvetvie • Ako si vás všimnú na Facebook-u • Ako si vás všimnú na Twitter-i • Ako si vás všimnú na Instagram-e • Ako si vás všimnú na YouTube • Ako si vás všimnú na LinkedIn-e • Rozšírenie dosahu kampane na sociálnych sieťach


 Contents


 Digitálne zručnosti na budovanie a umiestnenie značky startupov

Building a Brand Strategy


  Úvod

Na konci tohto modulu budete vedie┼ą:

• Definova┼ą zna─Źku, rozpozna┼ą jej prvky a na─Źrtnú┼ą ú─Źel zna─Źky
• Vysvetli┼ą prvky hodnoty zna─Źky
• Diskutova┼ą o prvkoch identity zna─Źky
• Identifikova┼ą úspešný spôsob diferenciácie zna─Źky
• Kriticky vyhodnoti┼ą obsah zna─Źky a rozprávanie príbehu zna─Źky
• Rozlišova┼ą platformy sociálnych médií, ktoré organizácie pou┼żívajú na prilákanie spotrebite─żov
• Vysvetli┼ą a prediskutova┼ą prvky úspešnej kampane na sociálnych sie┼ąach
 


  Čo je značka?

Zna─Źka je „meno, termín, ozna─Źenie, symbol ─Źi dizajn alebo ich kombinácia, ur─Źená na identifikáciu tovaru a slu┼żieb jedného predajcu alebo skupiny predajcov, ktorá ich odlíšenie od konkurencie.”

Americká marketingová asociácia (AMA)

 

Zna─Źka vs. Produkt

 

Zna─Źka je výrobok, ktorý sa líši od ostatných výrobkov uspokojujúcich rovnakú potrebu.  Brand elements

… sú rôzne komponenty zna─Źky, ktoré ju pomáhajú identifikova┼ą a od ostatných odlíši┼ą:

názov
logá
symboly
vlastnosti
slogany
balenie
webové adresy (URL)

 

k─żú─Źom k vytváraniu zna─Źky je, ┼że spotrebitelia vnímajú rozdiely medzi zna─Źkami v produktovej kategórii.

   Šesť kritérií pre výber prvkov značky  Brand identity

Identita zna─Źky predstavuje príspevok všetkých prvkov zna─Źky k povedomiu a imid┼żu.

 

Kohézia identity zna─Źky však závisí od toho, do akej miery sú prvky zna─Źky konzistentné.  Brand purpose

Dôvod existencie spolo─Źnosti
Identita spolo─Źnosti na trhu
• Spôsob odlíšenia sa zna─Źky od konkurencie
Pridanej hodnoty k ┼żivotu spotrebite─żov a spolo─Źnosti
 


  Výhody účelu značky z obchodného hľadiska

• Spojenie so spotrebite─żmi prostredníctvom rôznych kontaktných bodov
• Vytvorenie citového spojenia a hlbšieho vz┼ąahu 
• By┼ą nezabudnute─żný a odlišova┼ą zna─Źku od konkurencie
• Zvýšená sila zna─Źky
 


  Príklady účelu značky

 

   Hodnota značky

 

…  je hodnota zna─Źky a je ur─Źená vnímaním zna─Źky spotrebite─żom

… pozostáva z ú─Źinkov marketingu, ktoré mo┼żno jednozna─Źne pripísa┼ą zna─Źke

pridaná hodnota, ktorú majú zna─Źkové výrobky a slu┼żby  Konkurenčné výhody vysokej hodnoty značky

V zní┼żení marketingových nákladov v dôsledku vyššieho povedomia o zna─Źke a vernosti spotrebite─żov k zna─Źke
Vyjednávacia sila
Vyššia cena výrobkov v dôsledku vyššej vnímanej kvality
Jednoduchos┼ą pri uvádzaní nových výrobkov na trh pod rovnakou zna─Źkou


  Povedomie o značke

• spotrebitelia sú schopní zna─Źku identifikova┼ą za rôznych podmienok
„schopnos┼ą potenciálneho kupujúceho rozpozna┼ą alebo si spomenú┼ą, ┼że zna─Źka je ─Źlenom ur─Źitej kategórie výrobkov“
 
• Dva aspekty:
rozpoznanie zna─Źky
vybavenie si zna─Źky
 
 


  Asociácia so značkou

• Všetko, ─Źo si spotrebitelia spoja so svojou preferovanou zna─Źkou:

Reklama zna─Źky
Vystavenie výrobku v obchode
Vnímanie kvality
Interakcia so
Vnímanie ceny
 


  Vernosť značke

pozitívny vz┼ąah k zna─Źke, ktorý vedie k uprednost┼łovaniu tejto zna─Źky pred všetkými ostatnými konkuren─Źnými zna─Źkami v produktovej kategórii

 

• Tri stupne:

Rozpoznanie zna─Źky
Preferencia zna─Źky
Trvanie na zna─Źke
 


  Vnímanie kvality

• Vnímaná kvalita je nehmotný, celkový pocit zo zna─Źky.

• Celkové vnímanie kvality zna─Źky spotrebite─żom.

• Celkové spotrebite─żove vnímanie kvality alebo nadradenosti produktu alebo slu┼żby vzh─żadom na ich zamýš─żaný ú─Źel v porovnaní s alternatívami.

 

   Umiestnenie značky (angl. Brand positioning)

vysvet─żuje jedine─Źnos┼ą zna─Źky, v ─Źom sa líši od konkurencie, a ako je zna─Źka vnímaná v povedomí spotrebite─żov.

 Building Brand Identity


  Identita značky  Systém identity značky

 

   Rámec identity značky

 

Zdroj:

Da Silveira, C., Lages, C., & Simões, C. (2013). Reconceptualizing brand identity in a dynamic environment. Journal of Business Research, 66(1), s. 28-36.  Typy na budovanie identity značky