EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
Course
Umiejętności cyfrowe w celu budowania i pozycjonowania marki start-upu.  
Feedback form    |       Play audio    |    Download content: / /


Budowanie strategii marki

WprowadzenieClick to read  

Na koniec tego modułu będzie mógł/potrafił:

• Zdefiniować pojęcie marka, identyfikować jej element oraz nakreślać cel, dla którego jest tworzona
• Określić elementy/składowe wartości marki
• Omówić element tzw. tożsamości marki
• Określić skuteczne metody różnicowania marki
• Obiektywnie ocenić zawartość marki i jej narrację (storytelling)
• Rozpoznać media społecznościowe (platformy), których używają organizacje w celu przyciągnięcia klientów
• Wyjaśnić i omówić elementy udanej kampanii w mediach społecznościowych
Co to jest marka? Click to read  

Marka to “nazwa, termin, znak, symbol, lub projekt, bądź ich połączenie, mające na celu identyfikację towarów i usług jednego sprzedawcy lub grupy sprzedawców oraz ich rozróżnienia od konkurencji”.

American Marketing Association (AMA)

Marka vs. Produkt

Marka to produkt, który różni się od innych produktów spełniających te same potrzeby.

 

Elementy marki Click to read  

różne składowe/komponenty marki, które pomagają ją zidentyfikować oraz odróżnić od pozostałych

• Nazwa
• Logo
• Symbole
• Postacie
• Slogany
• Opakowanie
• Adresy internetowe (URLs).
 

Kluczem do budowania marki jest to, że konsumenci dostrzegają różnice między markami w kategorii produktów.

Istnieje sześć integralnych kryteriów wyboru elementów marki Click to read  
Tożsamość marki Click to read  

Cały zestaw elementów marki tworzy jej tożsamość, mają one wpływ na świadomość marki oraz jej wizerunek.

Spójność tożsamości marki zależy od stopnia spójności elementów marki.

Cel markiClick to read  

• podstawowy powód istnienia firmy, tj. dlaczego ona istnieje,

tożsamość firmy na rynku,

sposób na odróżnienie marki od konkurencji,

dodawanie wartości do życia klientów i społeczeństwa.

 
Korzyści biznesowe wynikające z celu markiClick to read  

• łączenie się z konsumentami za pomocą różnych punktów styku
• tworzenie więzi emocjonalneji głębszych relacji
• zapadanie w pamięć i odróżnianie marki od konkurencji
• zwiększania siły marki
Przykłady celu markiClick to read  

Dostarczać inspiracji i innowacji każdemu sportowcowi na świecie

*Nasz cel: odświeżyć świat. Zrób różnicę.

 

Wartość markiClick to read  

…  jest wartością marki i jest określona przez sposób postrzegania marki przez konsumenta

… składa się z efektów marketingowych, które można jednoznacznie przypisać marce

… wartość dodana jaką maja markowe produkty i usługi

Konkurencyjna przewaga wysokiej wartości markiClick to read  

• Redukcja kosztów marketingowych dzięki wyższej świadomości marki oraz lojalności klienta uwobec marki 
• Sila negocjacyjna
• Wyższe ceny produktów ze względu na wyższą jakość postrzegania
• Łatwość wprowadzania nowych produktów pod tą samą marką
 
Świadomość marki (ang. Brand awareness)Click to read  

• Zdolność konsumenta do zidentyfikowania marki w różnych warunkach

„Zdolność potencjalnego klienta do rozpoznania lub przypomnienia sobie, że marka należy do określonej kategorii produktów”
• Dwa aspekty:
 
• Rozpoznawalność marki (ang. Brand recognition)
• Przywołanie marki (przypomnienie sobie; ang. Brand recall)
 
Świadomość marki – przykład NescafeClick to read  

Wszystko, co klienci łączą z preferowaną marką:

• Reklamy marki
• Ekspozycje produktów w sklepach detalicznych
• Postrzeganie jakości
• Interakcje z pracownikami
• Postrzegana cena
• …
 
Lojalność wobec markiClick to read  

Pozytywne nastawienie do marki, skutkujące preferowaniem tej marki w stosunku do wszystkich innych konkurencyjnych marek w danej kategorii produktów.
• Trzy stopnie:
• Rozpoznawalność marki
• Preferencje marki
• Nacisk na markę
 
Postrzegana jakośćClick to read  

• Postrzegana jakość to niematerialne, ogólne odczucia  dotyczące marki.

• Postrzeganie przez klienta ogólnej jakości marki.

• Postrzeganie przez klienta ogólnej jakości lub wyższości produktu lub usługi w odniesieniu do ich zamierzonego celu, w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami.

 

Pozycjonowanie markiClick to read  

… wyjaśnia wyjątkowość marki, czym różni się od konkurencji i jak marka jest postrzegana w umysłach konsumentów.

 

Budowanie tożsamości marki

Tożsamość markiClick to read  
System tożsamości markiClick to read  
Tożsamość marki - ramyClick to read