EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

Słownik

Przedsiębiorczość Cyfrowa

tworzy nowe przedsięwzięcia i przekształca istniejące firmy poprzez rozwój nowych technologii cyfrowych i / lub nowe wykorzystanie tego typu technologii.
Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Projekt został ufundowany w ramach wsparcia Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa wraz z jej zawartością odzwierciedla tylko i wyłącznie poglądy jej autorów, a Komisja Europejska w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszonych na niej informacji.