EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

Aktualności

IDEA consortium was in Brussels (BE) for the Kick Off Meeting of IDEA, an Erasmus+ Project.

W dniu 11 listopada 2019 r. konsorcjum projektu wzięło udział w spotkaniu inaugurującym IDEA – Inspirowanie Przedsiębiorczości Cyfrowej i Podnoszenie Świadomości Szkolnictwa Wyższego. Projekt został pr...
Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Projekt został ufundowany w ramach wsparcia Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa wraz z jej zawartością odzwierciedla tylko i wyłącznie poglądy jej autorów, a Komisja Europejska w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszonych na niej informacji.