EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

NOVINKY

IDEA consortium was in Brussels (BE) for the Kick Off Meeting of IDEA, an Erasmus+ Project.

IDEA consortium was in Brussels November 11t...
Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.