EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
Community
news image
Krzysztof Ta?cula

Fundacja PRZEkarpacie to instytucja otoczenia biznesu z Podkarpacia, instytucja szkoleniowa, ktra promuje ide? "noszenia si? z pomys?em na biznes" - rozwijania pomys?w na startupy, g?wnie technologiczne-cyfrowe oraz proaktywnych postaw wobec kariery.
Prowadzi portal PRZEkarpacie.pl o przedsi?biorczo?ci na Podkarpaciu, dotacjach i wydarzeniach dla firm. Oferuje us?ugi szkoleniowe, organizacji wydarze? oraz pozyskiwania dotacji.


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Projekt został ufundowany w ramach wsparcia Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa wraz z jej zawartością odzwierciedla tylko i wyłącznie poglądy jej autorów, a Komisja Europejska w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszonych na niej informacji.