EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

Szkolenia

Efekt nr. 3 (O3) jest głównym rezultatem projektu IDEA; składa się z „IDEA Toolkit” – platformy obejmującej wytyczne, studia przypadków, najskuteczniejsze praktyki i wyciągnięte z nich wnioski, listy kontrolne, zestaw praktycznych zaleceń i narzędzi do projektowania i nauczania cyfrowej przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym.

Obecnie nie istnieją zasoby szkoleniowe typu OER dla pracowników szkół wyższych i studentów z zakresu przedsiębiorczości cyfrowej. IDEA jest nowatorskim przedsięwzięciem, ponieważ wypełnia lukę w sposobie identyfikacji i pielęgnowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów szkół wyższych.
Narzędzia projektu są innowacyjne, gdyż będą wynikać z pierwszej w swoim rodzaju analizy i inwentaryzacji dynamiki przedsiębiorczości cyfrowej w szkolnictwie wyższym. Pojedyncze inicjatywy są przeprowadzane we fragmentacji (poza podejściem „ramowym”), w izolacji (każda uczelnia ma własne podejście, system i narzędzia) oraz w wysokim stopniu „przypadkowości” (bez jasnej wizji strategicznej lub w oparciu o jakiekolwiek „empiryczne” dowody na to, co działa, a co nie).


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Projekt został ufundowany w ramach wsparcia Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa wraz z jej zawartością odzwierciedla tylko i wyłącznie poglądy jej autorów, a Komisja Europejska w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszonych na niej informacji.