EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

Komunita

Platforma projektu IDEA má slúžiť ako virtuálna komunita

Zapojenie pridružených partnerov prispieva k zvyšovaniu dopadu a hodnoty projektu IDEA. Pridružení partneri majú možnosť sa zviditeľniť prostredníctvom všetkých projektových aktivít (najmä pri šírení informácií), majú skorší prístup k výsledkom projektu a tiež budú uvedení v platforme OER.

Cathlic University in Ruomberok, Faculty of Education, Department of Management

The Department of Management, as a part of the Faculty of Education of the Catholic University in Ruomberok, has been providing education since 2003. It currently provides bachelor's studies in Management and master's studies in Econom...Faculty of Architecture and Design STU (Slovak University of Technology in Bratislava)

The teaching of architecture at the STU began in 1946, making the Faculty of Architecture (FA) the newest addition to the Slovak University of Technology (STU) Faculty. At that time the Department of Architecture and Structural Engineering was establ...BoostAbruzzo

BoostAbruzzo is a not-for-profit organisation which aims at fostering and supporting entrepreneurship in the Italian region of Abruzzo through the support of an international network of highly qualified professionals. We provide pro-bono mentorship p...IT Solutions for All

IT Solutions For All is a non-profit organization based in Malaga, Spain, that seeks promoting training on ICT technologies (Information and Communication Technologies) for low-skilled people in order to empower them and let them function comfortably...
Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.