EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
NEWS

news image
Fakulta architektúry a dizajnu STU (Slovenskej technickej univerzity v Bratislave)

Vyučovanie architektúry na STU sa začalo v roku 1946, čím sa Fakulta architektúry (FA) stala najnovším prírastkom na Fakulte Slovenskej technickej univerzity (STU). V tom čase vznikla Katedra architektúry a pozemného staviteľstva ako súčasť odboru pozemného staviteľstva na Slovenskej polytechnike (SVŠT), dnes nazývanej Stavebná fakulta. V nasledujúcich sedemdesiatich rokoch sa fakulta zmenila na životne dôležitú a konkurencieschopnú inštitúciu a každý rok slúži viac ako 1000 študentom. Napriek tomu, že má študijné programy dizajnu pod svojou strechou viac ako 25 rokov, v roku 2020 sa dizajn dostal aj k oficiálnemu názvu inštitúcie. Fakulta architektúry bola premenovaná a od septembra 2020 Fakulta architektúry a dizajnu začala písať svoju novú spoločnú históriu.
Fakulta architektúry a dizajnu STU je v súčasnosti najväčšou vzdelávacou inštitúciou pre architektov a dizajnérov v Slovenskej republike. Profil fakulty odzrkadľuje univerzitné princípy a stanovuje podmienku profesionálneho výkonu v rámci domovskej krajiny a rámca EÚ. V tomto ohľade existuje jasná orientácia na prípravu architektov, urbanistov a dizajnérov v kreatívnom rámci. Súčasný dvojročný systém štúdia sa zameriava na pripravenosť absolventa. Dôraz sa kladie na informovanosť v predmetoch umenia a teórie, ako aj v rôznych technických a dizajnových predmetoch od mestského plánovania po interiérový dizajn.
Fakulta architektúry a dizajnu sa nachádza v budove navrhnutej Emilom Bellušom, najvýznamnejším slovenským architektom 20. storočia a zakladateľom školy, pre ktorú je pomenovaná sála „Aula profesora Belluša“ (sídliaca v škole). Okrem týchto prednášok je možné na rozvoj tvorivých schopností a profesionálnych zručností využívať aj učebne, ateliéry, počítačové zariadenia a fakultnú knižnicu, ktorá vlastní významné odborné knihy a časopisy (mnohé z nich sú medzinárodne uznávané).
Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave oficiálna webová stránka je dostupná na www.fa.stuba.skSveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.