EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

Slovník

Digitálne podnikanie

predstavuje vytváranie nových podnikov a transformáciu existujúcich podnikov prostredníctvom vývoja nových digitálnych technológií a / alebo nového využívania týchto technológií
Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.