EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
Projekt Idea

inšpirovanie k digitálnemu podnikaniu

Adresovanie medzier a nesúladov v zručnostiach študentov vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom digitálneho podnikania

news image
O projekte

Objavte projekt IDEA

Digitálna transformácia predstavuje revolúciu v spôsobe, akým Európania žijú, študujú a pracujú. Nie všetci Európania sú však pripravení plne sa podieľať a prispievať do digitálnej spoločnosti a ekonomiky.
Podľa Európskej komisie disponuje digitálnymi zručnosťami potrebnými pre digitálny svet, v ktorom žijeme, iba 57% Európanov. Jeden zo šiestich Európanov vo veku 16 - 74 rokov nemá žiadne digitálne zručnosti a každý štvrtý má iba nízku úroveň. Zatiaľ čo 90% pracovných miest si vyžaduje základné digitálne zručnosti, 35% pracovnej sily nimi nedisponuje. Okrem toho 38% spoločností v EÚ uvádza, že nedostatok digitálnych zručností negatívne ovplyvňuje ich výkon a konkurencieschopnosť.

Inšpirovanie k digitálnemu podnikaniu

Cieľom projektu IDEA je zmapovať a zhodnotiť dynamiku digitálneho podnikania v zúčastnených krajinách identifikáciou spoločných trendov, problémov, osvedčených postupov a nástrojov.
IDEA bude využívať výsledky projektu v celej Európe prostredníctvom svojej platformy OER, ktorá sa má stať znalostným centrom a otvoreným strediskom vzdelávania. Projekt IDEA zvýši informovanosť medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a autoritami v oblasti vzdelávania o potenciáli digitálnych zručností, podnikateľských zručností a ich úlohe ako faktorov úspechu v podnikaní.

Naše kurzy

Čo ponúkame

Digitálna komunikácia

Digitálne zručnosti na budovanie a umiestňovanie značiek začínajúcich podnikov (startupov)

Inšpirovanie k digitálnemu podnikaniu

Základy digitálneho podnikania

Digitálne zručnosti na riadenie počiatočného (startup) financovania

Aké sú potrebné zručnosti na digitálne podnikanie a ako ich zlepšiť
Novinky

Najnovšie správy a udalosti

ERAZMUS PLUS PROJEKT IDEA (Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness in HE) ON-LINE MULTIPLIKAČNÉ PODUJATIE NA SLOVENSKU

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave ako partner v medzinárodnom Erasmus Plus projekte IDEA zorganizovala vo štvrtok 30. septembra 2021 online seminár pre študentov šiestich univerzít...

Fakulta architektúry a dizajnu STU (Slovenskej technickej univerzity v Bratislave)

Vyučovanie architektúry na STU sa začalo v roku 1946, čím sa Fakulta architektúry (FA) stala najnovším prírastkom na Fakulte Slovenskej technickej univerzity (STU). V tom čase vznikla Katedra architekt...Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.