EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

Mapowanie

IDEA jest odpowiedzią na konkretne potrzeby szkolnictwa wyższego w tworzeniu i zapewnianiu studentom skutecznych usług wsparcia biznesu poprzez efektywne wykorzystanie umiejętności cyfrowych stosowanych w przedsiębiorczości. IDEA wywodzi się z krytycznej potrzeby poprawy cyfrowej skuteczności start-upów na poziomie szkolnictwa wyższego, a tym samym zagwarantowania przyszłego sukcesu nowym przedsiębiorcom. Ponadto, inicjatywa IDEA w pełni odpowiada na zapotrzebowanie zidentyfikowane na poziomie Unii Europejskiej.DOWNLOAD IO2


DOWNLOAD Composite report DOWNLOAD Tools and good practices


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Projekt został ufundowany w ramach wsparcia Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa wraz z jej zawartością odzwierciedla tylko i wyłącznie poglądy jej autorów, a Komisja Europejska w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszonych na niej informacji.