EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

Projekt

Transformacja cyfrowa rewolucjonizuje sposób życia, nauki i pracy Europejczyków. Jednak nie wszyscy Europejczycy są gotowi w pełni uczestniczyć w społeczeństwie i gospodarce cyfrowej oraz przyczyniać się do ich rozwoju.
Według Komisji Europejskiej tylko 57% Europejczyków posiada umiejętności cyfrowe, które są potrzebne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Co szósty Europejczyk w wieku 16-74 lat w ogóle nie posiada umiejętności cyfrowych, a jedynie co czwarty ma niski poziom umiejętności cyfrowych. Dodatkowo, podczas gdy 90% miejsc pracy wymaga podstawowych kompetencji cyfrowych, 35% siły roboczej ich nie posiada. Ponadto 38% przedsiębiorstw w Unii Europejskiej twierdzi, że brak umiejętności cyfrowych negatywnie wpływa na ich wyniki oraz konkurencyjność.

W przedstawionym powyżej kontekście, projekt IDEA (Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness in HE) ma na celu uzupełnienie poszczególnych działań szkolnictwa wyższego: Niwelowanie luk w kompetencjach według programu Erasmus+ (str. 107) poprzez połączenie szkoleń oraz narzędzi ukierunkowanych na dwie różne kategorie umiejętności potrzebnych do podniesienia skuteczności programów nauczania i zwiększenia szansy na sukces studentów: umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczych.
Poprzez swoje działania i wyniki IDEA proponuje innowacyjne podejście do jednego z kilku ważnych czynników wpływających na sukces w biznesie: wykorzystanie umiejętności cyfrowych w odniesieniu do przedsiębiorczości. Jedną z pierwszych kluczowych cech charakteryzujących odnoszących sukcesy przedsiębiorców jest umiejętność nadążania za najnowszymi trendami (społecznymi, technologicznymi, ekonomicznymi). Raport „Cyfrowa transformacja europejskiego przemysłu i przedsiębiorstw” pokazuje, że transformacyjna moc cyfrowa jest ogromna i wciąż niewykorzystana. Europa mogłaby stworzyć do 1,5 miliona nowych miejsc pracy w przestrzeni internetowej.
Projekt będzie realizowany przez dziewięciu partnerów z Chorwacji, Polski, Belgii, Rumunii, Włoch, Hiszpanii, Słowacji pochodzących z różnych środowisk (biznes/ICT, instytucje szkolnictwa wyższego i partnerzy społeczni/organizacje pozarządowe) przez okres 24 miesięcy.

IDEA skupia się na mapowaniu i inwentaryzacji dynamiki przedsiębiorczości cyfrowej w krajach zrzeszonych w projekcie poprzez identyfikację wspólnych trendów, problemów, najskuteczniejszych praktyk oraz narzędzi.
Projekt rozpowszechni również swoje wyniki w całej Europie za pośrednictwem własnej platformy OER, która ma za zadanie stać się centrum wiedzy i otwartym punktem centralnym edukacji.
IDEA podniesie świadomość instytucji szkolnictwa wyższego i władz oświatowych na temat potencjału umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczych oraz ich roli jako czynników sukcesu biznesowego. Głównym celem IDEA jest zwiększenie szans na sukces zawodowy studentów uczelni wyższych pochodzących z różnych środowisk poprzez rozwijanie nie tylko ich umiejętności (lub wiedzy) w zakresie przedsiębiorczości, ale także kompetencji cyfrowych.


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Projekt został ufundowany w ramach wsparcia Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa wraz z jej zawartością odzwierciedla tylko i wyłącznie poglądy jej autorów, a Komisja Europejska w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszonych na niej informacji.