EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
Projekt IDEA

Inspirowanie Przedsiębiorczości Cyfrowej

Niwelowanie luk oraz braku dopasowania kompetencji studenckich poprzez przedsiębiorczość cyfrową.

news image
O projekcie

Odkryj projekt IDEA

Transformacja cyfrowa rewolucjonizuje sposób życia, nauki i pracy Europejczyków. Jednak nie wszyscy Europejczycy są gotowi w pełni uczestniczyć w społeczeństwie i gospodarce cyfrowej oraz przyczyniać się do ich rozwoju.
Według Komisji Europejskiej tylko 57% Europejczyków posiada umiejętności cyfrowe, które są potrzebne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Co szósty Europejczyk w wieku 16-74 lat w ogóle nie posiada umiejętności cyfrowych, a jedynie co czwarty ma niski poziom umiejętności cyfrowych. Dodatkowo, podczas gdy 90% miejsc pracy wymaga podstawowych kompetencji cyfrowych, 35% siły roboczej ich nie posiada. Ponadto 38% przedsiębiorstw w Unii Europejskiej twierdzi, że brak umiejętności cyfrowych negatywnie wpływa na ich wyniki oraz konkurencyjność.

Inspirowanie Przedsiębiorczości Cyfrowej

IDEA skupia się na mapowaniu i inwentaryzacji dynamiki przedsiębiorczości cyfrowej w krajach zrzeszonych w projekcie poprzez identyfikację wspólnych trendów, problemów, najskuteczniejszych praktyk oraz narzędzi.
Projekt rozpowszechni również swoje wyniki w całej Europie za pośrednictwem własnej platformy OER, która ma za zadanie stać się centrum wiedzy i otwartym punktem centralnym edukacji o przedsiębiorczości cyfrowej. Zadaniem IDEA jest zwiększenie świadomości instytucji szkolnictwa wyższego i władz oświatowych na temat potencjału umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczych oraz ich roli jako czynników wpływających na sukces zawodowy.

Nasze kursy

Co oferujemy

Komunikacja cyfrowa

Umiejętności cyfrowe służące budowaniu i pozycjonowaniu start-upów

Inspirowanie Przedsiębiorczości Cyfrowej

Podstawy Przedsiębiorczości Cyfrowej

Umiejętności cyfrowe niezbędne do zarządzania finansami start-upów

Jakie umiejętności są niezbędne przy Przedsiębiorczości Cyfrowej i jak je rozwijać?
Aktualności

Aktualności i najnowsze wydarzenia

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zorganizowała spotkanie upowszechniające efekty

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w dniach 21-22.10.2021 r. zorganizowała spotkanie upowszechniające efekty projektu IDEA - Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness in HE real...

IDEA consortium was in Brussels (BE) for the Kick Off Meeting of IDEA, an Erasmus+ Project.

W dniu 11 listopada 2019 r. konsorcjum projektu wzięło udział w spotkaniu inaugurującym IDEA – Inspirowanie Przedsiębiorczości Cyfrowej i Podnoszenie Świadomości Szkolnictwa Wyższego. Projekt został pr...Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Projekt został ufundowany w ramach wsparcia Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa wraz z jej zawartością odzwierciedla tylko i wyłącznie poglądy jej autorów, a Komisja Europejska w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszonych na niej informacji.