EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

NOVOSTI

IDEA konzorcij u Bruxellesu (BE) na prvom sastanku Erasmus+ projekta IDEA.

IDEA konzorcij boravio je u Bruxellesu 11. studenoga na prvom sastanku IDEA – Inspiring Entrepreneurship and Awareness in HE - projekta sufinanciranog iz Erasmus+ programa Europske komisije koji uključ...
Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Ovaj je projekt financiran uz potporu Europske komisije. Ova internetska stranica i njezin sadržaj odražavaju isključivo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija koje se nalaze na njima.