EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

Training


Osnove digitalnog poduzetništva

IDP je u razvoju ovog modula stavio veliki naglasak na pretpostavke Digitalnog Poduzetništva; bilo da je riječ o konceptualnim ili njegovim operativnim modelima. Nakon općeg uvoda u definiranje Digitalnog Poduzetništva iz EU izvora, sadržaj sljedeće Didaktičke cjeline omogućuje veliki uvid u karakteristike potrebne za digitalno rješavanje problema te ORM (online reputacijski menadžment) za poslovnu konkurentnost – što su dva teoretska modela koji

Go to courseJačanje vještina za digitalno poduzetništvo

Prva cjelina posvećena je digitalnom poslovnom planiranju i upravljanju: modul koji je razvio IHF orijentiran je na dva vrlo bitna upravljačka alata: SWOT analizu i Ganttov dijagram. Uključeni su i praktični primjeri kako koristiti te alate. Druga cjelina odnosi se na glavne tehnike u kontekstu uključivanja i upravljanja kupcima i dobavljačima: razumijevanje preferencija potrošača uzimajući u obzir specifičnosti online tržišta i dinamiku izravno

Go to courseKoje su vještine potrebne za digitalno poduzetništvo i kako ih unaprijediti?

Ovaj modul sadržava trening s preciznim koracima koje treba slijediti tijekom izrade web stranice, te daje pregled različitih opcija za njezinu optimizaciju, pregled alata za statistiku i internet marketing koji su namijenjeni poboljšanju vaše poslovne web stranice.

Go to courseDigitalne vještine za izgradnju i pozicioniranje startup brenda

Prva cjelina pod nazivom Razvijanje strategije brenda razmatra temeljne pojmove vezane za brend i njegovu svrhu, predstavlja koncept tržišne vrijednosti brenda i ističe pitanje pozicioniranja brenda. U drugoj se cjelini pod nazivom Stvaranje identiteta brenda definiraju i navode primjeri dobre prakse vezani za identitet brenda, autentičnost brenda, diferencijaciju brenda i storytelling u brendu. Treća cjelina „Social Selling“ definira komponente t

Go to coursePoslovni modeli za digitalno poduzetništvo

Prva cjelina je uvod u poslovne modele te se odnosi na sam koncept poslovnog modela te objašnjenje osnovnih alata koji se koriste u definiranju poslovnih modela – „business model canvas“ i „lean canvas“ Druga cjelina se fokusira na digitalne poslovne modele te na njihove karakteristike. Daje se njihova klasifikacija, kao i odabrani tipovi digitalnih poslovnih modela. Posljednja cjelina uključuje metodologiju dizajniranja digitalnih poslovnih model

Go to courseDOHVAĆANJE VRIJEDNOSTI U DIGITALNOM OKRUŽENJU

Ovaj modul podučava studente temeljnim principima pomoću kojih poduzeće u digitalnom okruženju dohvaća vrijednost. Prvo poglavlje obrađuje pitanje postavljanja primjerene strategije dohvaćanja vrijednosti. Drugo poglavlje predstavlja detalje povezane s opcijama kupnje za kupce. U trećem poglavlju studenti uče o optimalnoj strategiji određivanje cijene. Četvrto poglavlje podučava studente o strategiji dohvaćanja vrijednosti, novim mehanizmima određ

Go to courseDigitalna komunikacija Online komunikacija za digitalno poduzetnitvo

Modul „Digitalna komunikacija” sadrži četiri cjeline, od kojih je svaka posvećena ključnom pitanju vezanom uz online komunikaciju specifičnu za digitalno poduzetništvo. Prva didaktička jedinica obrađuje glavne aspekte upravljanja virtualnim timom: definiranje tima, kako na strukturu tima utječe fizička lokacija svakog člana, koji su glavni čimbenici uspjeha i neuspjeha, kako organizirati učinkovite virtualne sastanke i koja se tehnologija može kor

Go to courseDigitalne vještine za upravljanje startup financijama

U okviru ovog modula, daju se odgovori na dva temeljna problema vezana za pokretanje inovativne poslovne aktivnosti. Prvo je konceptualizacija. Tu su ključne digitalne vještine na koje će se staviti poseban naglasak u ovom modulu. Drugo je financiranje pokretanja poslovnih poduhvata. S obzirom na mnoštvo izvora financiranja u ekonomskom okruženju poduzeća, njihovo poznavanje je ključno za donošenje dobrih poslovnih odluka. Ovaj materijal nije nami

Go to course
Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Ovaj je projekt financiran uz potporu Europske komisije. Ova internetska stranica i njezin sadržaj odražavaju isključivo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija koje se nalaze na njima.