EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

Projekt

Digitalna transformacija iz temelja mijenja način na koji Europljani žive, studiraju i rade. Ipak, nisu svi Europljani spremni u potpunosti sudjelovati u, i pridonijeti, digitalnom društvu i ekonomiji.
Prema Europskoj komisiji, samo 57% Europljana posjeduje digitalne vještine potrebne za digitalni svijet u kojem živimo. Jedan od šest Europljana u dobi od 16 do 74 godine ne posjeduje nikakve digitalne vještine, dok svaki četvrti ima samo nisku razinu digitalnih vještina. Nadalje, dok 90% poslova zahtijeva osnovne digitalne kompetencije, 35% radne snage njima ne raspolaže. Štoviše, 38% poduzeća iz Europske unije izvijestilo je da nedostatak digitalnih vještina negativno utječe na njihove rezultate i konkurentnost.

U tom kontekstu, IDEA (Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness in HE) ima za cilj popunjavanje praznina istaknutih u posebnim prioritetima visokog obrazovanja: uklanjanje nedostataka i neusklađenosti vještina Erasmus+ programa, str. 107, kombiniranjem usavršavanja i alata usmjerenih na dvije različite skupine vještina podjednako potrebnih za povećanje učinkovitosti nastavnih programa u visokom obrazovanju i povećanje šansi za uspjeh studenata: digitalne vještine i poduzetničke vještine.
Svojim aktivnostima i rezultatima, IDEA predlaže inovativni pristup jednog važnog čimbenika koji utječe na uspjeh u poduzetništvu - korištenje digitalnih vještina primijenjenih na poduzetništvo. Jedna je od presudnih osobina uspješnih poduzetnika sposobnost da budu u tijeku s najnovijim trendovima (društvenim, tehnološkim, ekonomskim). Izvještaj „Digitalna transformacija europske industrije i poduzeća“ pokazuje da je digitalna transformacijska moć ogromna i neiskorištena. Europa bi mogla stvoriti do 1,5 milijuna novih radnih mjesta u digitalnom gospodarstvu.
Projekt će provoditi 9 partnera iz Hrvatske, Poljske, Belgije, Rumunjske, Italije, Španjolske i Slovačke iz različitih sredina (poslovno/ICT okruženje, visokoškolske ustanove i socijalni partneri/nevladine organizacije) tijekom 24 mjeseca.

IDEA ima za cilj mapiranje i pregled dinamike digitalnog poduzetništva u razmatranim zemljama identificiranjem zajedničkih trendova, problema, najboljih praksi i alata. IDEA će također implementirati projektne rezultate širom Europe putem svoje OER platforme koja treba postati središte znanja i otvorenog obrazovanja. IDEA će podići svijest među visokim učilištima i obrazovnim tijelima o potencijalu digitalnih i poduzetničkih vještina te njihovoj ulozi kao čimbenicima poslovnog uspjeha.
Glavni cilj IDEA-e je poboljšati šanse za profesionalni uspjeh studenata razvijanjem ne samo njihovih poduzetničkih vještina (ili znanja), već i njihovih digitalnih vještina. skills.


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Ovaj je projekt financiran uz potporu Europske komisije. Ova internetska stranica i njezin sadržaj odražavaju isključivo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija koje se nalaze na njima.