EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

Training


Podstawy przedsiębiorczości cyfrowej

Podczas opracowania tego modelu, IDP położył duży nacisk na założenia przedsiębiorczości cyfrowej: zarówno na model koncepcyjny, jak i operacyjny. Po wprowadzeniu ogólnym do definicji przedsiębiorczości cyfrowej w oparciu o źródła UE, dokonano wglądu w to, co trzeba zrobić, aby rozwiązać problem w sposób cyfrowy i czym jest ORM (zarządzanie reputacją w sieci) dla konkurencyjności biznesu – dwa teoretyczne modele, które stanowią istotne podstawy k

Go to courseJakie umiejętności są niezbędne przy przedsiębiorczości cyfrowej i jak je rozwijać?

Pierwsza część jest poświęcona cyfrowemu planowaniu i zarządzaniu biznesowemu: moduł opracowany przez IHF koncentruje się na dwóch bardzo przydatnych narzędziach zarządzania: analizie SWOT i wykresie Gantta, które zostały wzbogacone o praktyczne przykłady. Druga część dotyczy głównych technik angażowania klientów i dostawców oraz zarządzania w tym aspekcie. Ważna jest nauka rozumienia preferencji konsumentów z uwzględnieniem specyfiki rynku intern

Go to courseJakie umiejętności są niezbędne przy przedsiębiorczości cyfrowej i jak je rozwijać?

Kurs oferuje ścieżkę szkoleniową z procesem opierającymi się na: tworzeniu strony internetowej, różnych opcjach jej ulepszania, statystykach i narzędziach marketingu w sieci w celu ulepszenia strony internetowej firmy.

Go to courseUmiejętności cyfrowe w celu budowania i pozycjonowania marki start-upu.

Pierwsza część dydaktyczna zatytułowana Budowanie strategii marki dotyczy podstawowych pojęć dotyczących marki i jej celu, wprowadza pojęcie wartości marki i nakreśla temat pozycjonowania marki. Druga część niniejszego modułu zatytułowana Budowanie tożsamości marki definiuje i przedstawia przykłady dobrych praktyk w zakresie tożsamości marki, autentyczności marki, zróżnicowania marki i tzw. storytellingu marki (techniki gawędziarstwa, snucia hist

Go to courseModele biznesowe dla przedsiębiorczości cyfrowej

Pierwsza część tego modułu poświęcona jest wprowadzeniu do modeli biznesowych, podczas którego zapoznasz się z koncepcją modeli biznesowych i zrozumiesz logikę leżącą u podstaw najczęściej używanych narzędzi do definiowania modeli biznesowych – Business Model Canvas (kanwy modelu biznesowego) i Lean Canvas. Druga część poświęcona jest cyfrowym modelom biznesowym, gdzie zapoznasz się z jego koncepcją i cechami, zaprezentowana zostanie klasyfikacja

Go to coursePrzechwytywanie wartości w środowisku cyfrowym

Niniejszy kurs uczy studentów głównych zasad, w jaki sposób firma funkcjonująca w środowisku cyfrowym i gospodarce opartej na danych osiąga wartość. Pierwszy moduł dotyczy kwestii ustalenia właściwej strategii przechwytywania wartości. Drugi moduł wyjaśnia zagadnienia związane z opcjami zakupów dokonywanymi przez klientów, innymi słowy - oferta produktu lub usługi może być „opakowana” na wiele sposobów w celu zakupu przez klienta. Przez „opakowani

Go to courseKomunikacja cyfrowa Komunikacja w sieci dla przedsiębiorczości cyfrowej

Moduł „Komunikacja cyfrowa” podzielony jest na cztery części, z których każda poświęcona jest kluczowemu zagadnieniu związanemu z komunikacją w sieci, specyficznemu dla przedsiębiorczości cyfrowej. Pierwszy moduł zajmuje się głównymi aspektami zarządzania wirtualnym zespołem: definiowaniem zespołu, wpływem lokalizacji członków zespołu na jego strukturę, najważniejszych czynników sukcesu i błędów w pracy w wirtualnym zespole, a także umiejętnością

Go to courseUmiejętności cyfrowe w zarządzaniu finansami start-upów

Kurs stanowi odpowiedź na dwa podstawowe problemy związane z inicjowaniem innowacyjnej działalności gospodarczej. Pierwszym z nich jest jej konceptualizacja. Kluczowy aspekt w tym względzie stanowią umiejętności cyfrowe, na które w ramach niniejszego materiału położony zostanie szczególny nacisk. Drugim aspektem inicjowania przedsięwzięć gospodarczych jest ich finansowanie. Zważywszy na mnogość źródeł finansowania funkcjonujących w otoczeniu gospo

Go to course
Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Projekt został ufundowany w ramach wsparcia Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa wraz z jej zawartością odzwierciedla tylko i wyłącznie poglądy jej autorów, a Komisja Europejska w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszonych na niej informacji.