EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

Tréning

Tretí výstup je hlavným výsledkom projektu IDEA; zloženým zo „sady nástrojov IDEA“ pozostávajúcich z usmernení, súboru prípadových štúdií, osvedčených postupov a získaných poznatkov, kontrolných zoznamov, súboru odporúčaní a nástrojov na navrhovanie, založenie a vyučovanie digitálneho podnikania v rámci vysokoškolského vzdelávania.

V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne tréningové materiály OER na digitálne podnikanie pre vysokoškolských zamestnancov a študentov. Projekt IDEA je inovatívny, pretože zapĺňa medzeru v spôsobe, akým je podnikanie identifikované a podporované medzi vysokoškolskými študentmi. Nástroje projektu IDEA sú inovatívne, pretože budú vychádzať z jedinečnej analýzy a hodnotenia dynamiky digitálneho podnikania vo vysokoškolskom vzdelávaní.
Izolované iniciatívy sa uskutočňujú fragmentovane (mimo „rámcového“ prístupu), izolovane (všetky vysokoškolské inštitúcie majú svoj vlastný prístup, systém a nástroje) a s vysokou úrovňou náhody (bez jasnej strategickej vízie alebo na základe akejkoľvek „empirickej” evidencie o tom, čo funguje a čo nie).


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.