EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
Aktualności

news image
IDEA consortium was in Brussels (BE) for the Kick Off Meeting of IDEA, an Erasmus+ Project.

W dniu 11 listopada 2019 r. konsorcjum projektu wzięło udział w spotkaniu inaugurującym IDEA – Inspirowanie Przedsiębiorczości Cyfrowej i Podnoszenie Świadomości Szkolnictwa Wyższego. Projekt został przygotowany w ramach programu Erasmus+ i sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej, a jego konsorcjum jest reprezentowane przez dziewięciu partnerów pochodzących z siedmiu krajów europejskich, tj. Belgii, Chorwacji, Włoch, Polski, Rumunii, Słowacji oraz Hiszpanii.

Innowacyjne podejście projektu IDEA do zagadnienia sukcesu w biznesie oznacza wykorzystanie umiejętności cyfrowych stosowanych w przedsiębiorczości, a tym samym podążanie za najnowszymi trendami społecznymi, technologicznymi i ekonomicznymi.

Podczas spotkania partnerzy mieli okazję zapoznać się ze sobą, po czym nastąpiła prezentacja założeń projektu wraz z jego efektami - mapowaniem i inwentaryzacją dynamiki przedsiębiorczości cyfrowej, materiałami szkoleniowymi w formie e-learningu skierowanego dla studentów oraz upowszechnianiem inicjatywy IDEA poprzez przyszłe wydarzenia multiplikacyjne.


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Projekt został ufundowany w ramach wsparcia Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa wraz z jej zawartością odzwierciedla tylko i wyłącznie poglądy jej autorów, a Komisja Europejska w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszonych na niej informacji.