EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
Course
Digitálne zručnosti na budovanie a umiestnenie značky startupov
Feedback form    |       Play audio    |    Download content: / /


Building a Brand Strategy

ÚvodClick to read  

Na konci tohto modulu budete vedieť:

• Definovať značku, rozpoznať jej prvky a načrtnúť účel značky
• Vysvetliť prvky hodnoty značky
• Diskutovať o prvkoch identity značky
• Identifikovať úspešný spôsob diferenciácie značky
• Kriticky vyhodnotiť obsah značky a rozprávanie príbehu značky
• Rozlišovať platformy sociálnych médií, ktoré organizácie používajú na prilákanie spotrebiteľov
• Vysvetliť a prediskutovať prvky úspešnej kampane na sociálnych sieťach
 
Čo je značka?Click to read  

Značka je „meno, termín, označenie, symbol či dizajn alebo ich kombinácia, určená na identifikáciu tovaru a služieb jedného predajcu alebo skupiny predajcov, ktorá ich odlíšenie od konkurencie.”

Americká marketingová asociácia (AMA)

 

Značka vs. Produkt

 

Značka je výrobok, ktorý sa líši od ostatných výrobkov uspokojujúcich rovnakú potrebu.

Brand elementsClick to read  

… sú rôzne komponenty značky, ktoré ju pomáhajú identifikovať a od ostatných odlíšiť:

názov
logá
symboly
vlastnosti
slogany
balenie
webové adresy (URL)

 

kľúčom k vytváraniu značky je, že spotrebitelia vnímajú rozdiely medzi značkami v produktovej kategórii.

 

Šesť kritérií pre výber prvkov značky Click to read  
Brand identityClick to read  

Identita značky predstavuje príspevok všetkých prvkov značky k povedomiu a imidžu.

 

Kohézia identity značky však závisí od toho, do akej miery sú prvky značky konzistentné.

Brand purposeClick to read  

Dôvod existencie spoločnosti
Identita spoločnosti na trhu
• Spôsob odlíšenia sa značky od konkurencie
Pridanej hodnoty k životu spotrebiteľov a spoločnosti
 
Výhody účelu značky z obchodného hľadiskaClick to read  

• Spojenie so spotrebiteľmi prostredníctvom rôznych kontaktných bodov
• Vytvorenie citového spojenia a hlbšieho vzťahu 
• Byť nezabudnuteľný a odlišovať značku od konkurencie
• Zvýšená sila značky
 
Príklady účelu značky Click to read  
Hodnota značkyClick to read  

 

…  je hodnota značky a je určená vnímaním značky spotrebiteľom

… pozostáva z účinkov marketingu, ktoré možno jednoznačne pripísať značke

pridaná hodnota, ktorú majú značkové výrobky a služby

Konkurenčné výhody vysokej hodnoty značky Click to read  

V znížení marketingových nákladov v dôsledku vyššieho povedomia o značke a vernosti spotrebiteľov k značke
Vyjednávacia sila
Vyššia cena výrobkov v dôsledku vyššej vnímanej kvality
Jednoduchosť pri uvádzaní nových výrobkov na trh pod rovnakou značkou
Povedomie o značke Click to read  

• spotrebitelia sú schopní značku identifikovať za rôznych podmienok
„schopnosť potenciálneho kupujúceho rozpoznať alebo si spomenúť, že značka je členom určitej kategórie výrobkov“
 
• Dva aspekty:
rozpoznanie značky
vybavenie si značky
 
 
Asociácia so značkouClick to read  

• Všetko, čo si spotrebitelia spoja so svojou preferovanou značkou:

Reklama značky
Vystavenie výrobku v obchode
Vnímanie kvality
Interakcia so
Vnímanie ceny
 
Vernosť značke Click to read  

pozitívny vzťah k značke, ktorý vedie k uprednostňovaniu tejto značky pred všetkými ostatnými konkurenčnými značkami v produktovej kategórii

 

• Tri stupne:

Rozpoznanie značky
Preferencia značky
Trvanie na značke
 
Vnímanie kvalityClick to read  

• Vnímaná kvalita je nehmotný, celkový pocit zo značky.

• Celkové vnímanie kvality značky spotrebiteľom.

• Celkové spotrebiteľove vnímanie kvality alebo nadradenosti produktu alebo služby vzhľadom na ich zamýšľaný účel v porovnaní s alternatívami.

 

 

Umiestnenie značky (angl. Brand positioning)Click to read  

vysvetľuje jedinečnosť značky, v čom sa líši od konkurencie, a ako je značka vnímaná v povedomí spotrebiteľov.

 

Building Brand Identity

Identita značkyClick to read  
Systém identity značkyClick to read  
Rámec identity značkyClick to read